Step Pyramid Giza Les Roches Egypt Tour 2007

Die Stufenpyramide in Gizeh, Kairo

 

Previous Next